Projekt: Grannsamverkan i Nora

Byggen vid Nora Torg. Och ett inbrott till.

Jag påminner om att kommunen har sitt informationsmöte om Nya bostäder vid Nora Torg i morgon.

"Du som är intresserad av att veta mer är välkommen på öppet hus den 13 januari klockan 17.00-19.00, med dragning av planförslaget klockan 18, hos kommunledningskontoret på plan- och exploateringsavdelningen i Mörby centrum. Gå via Information Danderyd på plan 4 (butiksplanet) i Mörby centrum."

Anne-Marie och jag kommer att gå dit.

Det har bildats en intresseförening för boende kring torget. Ett 25-tal personer deltog i ett möte i onsdags i Kvarnstugan. Några noteringar
- Vid beslut i Byggnadsnämnden reserverade sig Centerpartiet.
- En del vill agera mot planen i sin helhet, andra ville i stället verka för att husen blir lägre. Antalet våningar varierar från 2 - 5 våningar exkl ventilation på taken.
- Antalet lägenheter blir ca 60-70 enligt planförslaget. 
- Det finns oro för att trafikljudet kommer att  studsa emot de nya husen in över villatomterna tvärs över vägen.
- De föreslagna husen medför insyn på tomterna på Noragårdsvägen och Näckrosvägen.
- Boende vid torget har egna garage på kommunens mark. Planen förutsätter att dessa rivs och ersätt med mindre garage mittemot kulturskolan. Garagen skyddas av servitut som gäller under längre tid (http://www.svt.se/nyheter/en-halv-miljon-servitut-ska-rensas-ut). Det är oklart för mig vilka hinder/möjligheter det innebär.
- Det har inte gjorts någon geoteknisk undersökning än. Problem finns pga av att Nora å löper i kulvert under det aktuella området. Frågor ställdes om grundvattnet kan påverkas och därmed bergvärmeanläggningar.
- Det var en allmän uppfattning om att kommunens information var bristfällig, speciellt vad gäller de som fått handlingarna till sig.

Den kanske mest påtagliga effekten för oss inom vårt område är betydligt flera parkerade bilar på på villavägarna. 

Meddela gärna mig dina synpunkter om du inte har möjlighet att närvara vid mötet i morgon så ska jag vidarebefordra dem. Sedan kan synpunkter lämnas direkt fram till den 8 februari vad gäller det det aktuella förslaget.

Ett PS. Ytterligare ett inbrott (nu på Golfvägen) har rapporterats. Denna gång överraskades tjuven av ägaren som snabbt tillkallade polis. Det blev stort pådrag med flera bilar och helikopter. Men tjuven lyckades komma undan.

Bästa hälsningar
Hans Iwan och Buster
Infogad bild 1

Sökord: Nora torg, Föreningen Nora torg, Informationsmöte, Inbrott, Golfvägen

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-01-12 Visas för Alla Skapad: 2016-04-23. Ändrad: 2016-04-23.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.