Projekt: Klimatfakta.info

Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare

http://www.miljostatistik.se/filer/Grandin_2003_Statistik_v20120105.pdf

Sökord: Statistik, SLU, Naturvårdsverket

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2012-01-30 Visas för Alla Skapad: 2016-04-23. Ändrad: 2016-04-23.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.