Projekt: Klimatfakta.info

SMHI: Naturliga faktorer som påverkar klimatet

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/naturliga-faktorer-som-paverkar-klimatet-1.3831

Det klimat som råder på jorden idag bestäms av ett antal faktorer som påverkar klimatet olika i tid och rum. De grundläggande faktorerna är strålning från solen, cirkulation i atmosfären och havet samt topografi på land och i hav.

Den grundläggande energin kommer från solen. Cirkulationen i atmosfären och i haven fördelar energin över jorden beroende på topografins utseende. Ytterligare en faktor som påverkar klimatet är mänsklig aktivitet.

Uppdaterad 

Sökord: SMHI, Naturliga faktorer

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-03-18 Visas för Alla Skapad: 2016-04-23. Ändrad: 2016-05-22.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.