Projekt: Grannsamverkan i Nora

Notering från årsmöte med grannsamverkare i Danderyd

Den 15 december träffades grannsamverkare i Danderyds gymnasium. Vår polisman Mats Hessler informerade om brottsligheten, kommunens Anette Lindell, m.fl. berättade om grannsamverkansbilen och konsulten Åsa Lindgren, som leder projektet Centrala Danderyd, informerade om de olika undersökningar som gjorts inför planarbete av området utefter E18. 

Några noteringar:

Jag använder namnet Nora grannsamverkan men det är missvisande då den inte omfattar hela Nora. Dessutom kontaktas jag av personer i Nora kommun. Tacksam för förslag på bättre namn.

Den 13 januari kl 17.00 - 19.00 har kommunen ett informationsmöte om planerad bebyggelse vid Nora Torg. Information finns på kommunens hemsida, tyvärr inte särskilt lättillgänglig: Här är den. Grannsamverkan vid Nora Torg hade med anledning av detta ett styrelsemöte 19 december och de tänker ordna ett möte före kommunens den 13 januari.

Jag publicerar information om vår grannsamverkan på nätet med hjälp av ett program som jag utvecklat. Det mesta är allmänt tillgängligt, men en del kräver registrering, som t.ex. vilka som deltar i vår samverkan. Där finns bl.a. information om planerna gällande Nora Torg, Sverigeförhandlingen och råd inför helgerna från polisen och stöldskyddsföreningen.

Med önskan om endast välkomna besök
God Jul och Gott Nytt År
Hans Iwan

Sökord: Danderyds gymnasium, Mats Hessler, Centrala Danderyd, E18, Sverigeförhandlingen, Grannsamverkansbilen, Nora torg

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-12-20 Visas för Alla Skapad: 2016-04-23. Ändrad: 2016-04-23.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.