Projekt: Grannsamverkan i Nora

Bostadsinbrott i Danderyds kommun 2015

Hej Grannsamverkare!

Här kommer lite statistik.

Vänligen Mats Hessler/polisen

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

BOSTADSINBROTT I DANDERYDS KOMMUN

2015-01-01 – 2015-12-31

Under perioden anmäldes 198 bostadsinbrott till polisen. Fullbordat samt försök.

Nedan ses en sammanställning av inbrott per kommundel och månad.

 

Danderyd

Djursholm

Enebyberg

Stocksund

Totalt

Jan

8

7

2

6

23

Feb

8

4

4

1

17

Mar

4

5

0

1

10

Apr

2

5

0

3

10

Maj

3

2

2

0

7

Jun

2

5

0

1

8

Jul

9

15

0

2

26

Aug

12

5

6

4

27

Sep

0

4

5

0

9

Okt

8

7

3

1

19

Nov

3

6

2

5

16

Dec

5

4

8

9

26

 

Fördelning villa-radhus-lägenhet:

 

Fördelning på försök och fullbordat brott:

69 st inbrott har skett i etablerade grannsamverkansområden.

Fördelning per veckodag:

Här är endast de inbrott räknade där inbrottet ägt rum under en och samma dag.

Måndag 23          

Tisdag   13

Onsdag  17

Torsdag 14

Fredag   20

Lördag  11

Söndag  8

 

Dag eller natt?

Tidsangivelserna är svåra att studera eftersom det kan vara preciserat allt från någon minut ända till dagar eller veckor, men ”grovt räknat” fördelar det sig sålunda:

Inbrott dagtid     83

Inbrott nattetid   39

Okänd tidpunkt   76


Månad:

Sker bostadsinbrotten i början av månaden, mitten eller i slutet?

Datum 1 – 10                      54

Datum 11 – 20                    54

Datum 21 – 31                    79

 

Hur har gärningsmännen kommit in?

Dessa siffror stämmer inte med antalet bostadsinbrott eftersom det i vissa anmälningar framgår att gärningsmannen både krossat och brutit.

Här är några av de vanligast förekommande:

Brutit dörr           34

Brutit fönster      69

Krossat fönster   59

Lyft ur fönster     5

Borrat                  3            

 

Vad har gärningsmannen använt för verktyg?

De utan tvekan vanligast använda brytverktygen är skruvmejsel och kofot.

Tjuvarna kan dock använda andra verktyg. Till exempel används spadar, grepar, spett och andra verktyg som ibland lämpligt finns stående i våra trädgårdar.

 

Larm:

Av tidigare gjorda enkätundersökningar har vi kunnat utläsa att ca 50% av villa/radhusen i Danderyd har någon form av larm.

Vid genomgång av anmälningarna under 2015 framgår att 51 st villa/radhus haft larm som utlösts vid inbrott. Här bör dock påpekas att det inte alltid framgår i anmälan om larm funnits!

 

Övrigt:

Vid minst 18 tillfällen har stege använts vid bostadsinbrott. Även här framgår det inte alltid i anmälningar om stegar, stolar eller annat klättringsbart har använts.

11 st personer har delgivits misstanke om bostadsinbrott.

 

Danderyd 2016-01-13. Mats Hessler

Sökord: Bostadsinbrott, Danderyd, Villa, Veckodag, Månad, Larm, Mats Hessler

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-01-19 Visas för Alla Skapad: 2016-04-23. Ändrad: 2016-04-23.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.