Projekt: Nora Torg med omgivningar

Danderyds aktuellt Nr 2 2016

Länk

Hemtjänst Danderyd genomför ungefär hälften av all hemtjänst i Danderyd. Vi ger personlig assistans enligt LSS via LSS personstöd och har ett gruppboende på Lyckovägen i Stocksund och ett på Nora torg för funktionshindrade personer under 65 år

Sökord: Funktionshindrade

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-26 Visas för Alla Skapad: 2016-04-26. Ändrad: 2016-04-26.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.