Projekt: Nora Torg med omgivningar

Ledningsförändring på tekniska kontoret

Länk

Lars Eliasson har slutat sin anställning som teknisk direktör och rekrytering av ny teknisk direktör har inletts.

Lars Eliasson slutade sin anställning som teknisk direktör vid tekniska kontoret den 7 mars 2016.

Rekrytering av ny ordinarie teknisk direktör har inletts. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 1.1 kommer följande personer att turas om med ansvaret som teknisk direktör fram till dess att en ny direktör anställts:

1. David Johannesson förordnas som teknisk direktör under perioden 2016-03-10 till 2016-03-20 och därefter var tredje vecka.

2. Sofie Enander förordnas som teknisk direktör under perioden 2016-03-21 till 2016-03-27 och därefter var tredje vecka.

3. Kristin Åberg Nilsson förordnas som teknisk direktör under perioden 2016-03-28 till 2016-04-03 och därefter var tredje vecka.

Ytterligare upplysningar besvaras av kommundirektör Åsa Heribertson.

Sökord: Tekniska kontoret, ****, Uppsägning

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-03-09 Visas för Alla Skapad: 2016-04-26. Ändrad: 2016-04-26.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.