Projekt: Grannsamverkan i Nora

Inbjudan till grannsamverkansträff 160517

Du är varmt välkommen till en träff med grannsamverkan. Den äger rum den 17 maj i Kvarnstugan i Kvarnparken. Vi börjar kl 18.00. 

Jag är mycket tacksam om du anmäler helst någon vecka i förväg om du kan komma eller ej. Det underlättar planeringen.

På programmet
  • Vår polis Mats Hessler berättar om inbrott i vårt närområde och vad vi kan göra för att minska risken. 
  • Kommunen arbetar med planering av en omfattande bebyggelse runt Nora torg. De som ingår i samfälligheten är skarpt negativa. Det har också bildats en förening för boende som intresserar sig för torgets framtid. Jag ingår i styrelsen och om du är intresserad av den kan du kontakta mig. Någon från samfälligheten kommer berätta om deras aktiviteter och jag informerar om vad som händer i föreningen.
  • Danderyd deltar i förhandlingar med Sverigeförhandlingen om bl.a. utbyggnad av röd tunnelbanelinje från Mörby centrum till Täby centrum, med en mellanliggande ny station i norra Danderyd, dels av en eventuell förlängning av Roslagsbanan till Stockholm City. Det innebär också ett nytt bostadsområde med 3.000 bostäder.
Minst lika viktig punkt på programmet är dina synpunkter på vårt område och vilka önskemål du har på kommunen och polisen. 

Jag är kontaktperson mellan vår grannsamverkan och kommunen och polisen. Kontakta mig gärna om det är något jag kan hjälpa till med. Dokument av intresse för vår grannsamverkan har jag samlat här

Karta över vårt område.
Infogad bild 1

Vi tar ut en avgift om 20 kr av de som deltar för att täcka kostnader för lokal, kaffe och någonting till.

Hör gärna av dig så fort det går om du tänker delta i grannträffen eller ej.

Bästa hälsningar
Hans Iwan

Sökord: *****, Grannsamverkansträff, Kvarnstugan, Mats Hessler, Nora torg, Sverigeförhandlingen, Roslagsbanan,

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-26 Visas för Alla Skapad: 2016-04-26. Ändrad: 2016-04-27.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.