Projekt: Grannsamverkan i Nora

Kontaktombudens uppgifter

Länk

Kontaktombud för ett område utses av polisen. I vårt fall frågade det föregående kontaktombudet mig om jag ville ta över uppgiften som kontaktombud. Jag informerade polisen och kommunen om att jag åtar mig uppdraget och jag blev registrerade som kontaktombud hos polisen och kommunen.

Utbildning och information. Listning av hushåll. Skyltning.

Huvudkontaktombudens uppgifter

Råd och tips informationsspridning

Råd och tips skyltning

Sökord: *****, Kontaktombud, Hushåll

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-27 Visas för Alla Skapad: 2016-04-27. Ändrad: 2016-04-27.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.