Projekt: Grannsamverkan i Nora

Grannsamverkans hushåll

Följande 42 hushåll ingår i grannsamverkan

Sökord: *****, Hushåll, Noragårdsvägen, Hästhagsvägen, Vasseurs väg, Blanchevägen, Skogsviksvägen, Kvarnparksvägen, Danarövägen

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-27 Visas för Alla Skapad: 2016-04-27. Ändrad: 2016-04-28.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.