Projekt: Grannsamverkan i Nora

BRÅs toolbox

Europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet

Serie EUCPN Toolbox Nr 3

Utvärdering av brottsförebyggande initiativ

DEL 2: Praktiska riktlinjer för utvärdering av brottsförebyggande initiativ

Inledning

Den andra delen av denna handbok syftar till att erbjuda dig som arbetar med brottsförebyggande insatser en användarvänlig metod för programutvärdering. Metoden är utformad med tanke på personer med minimal erfarenhet av utvärdering. För att utveckla ett verktyg som är användbart även för den som inte är expert på utvärdering hölls två seminarier – ett i Dublin och ett i Bryssel – med både beslutsfattare och praktiker, samt akademiska experter på området (deltagarlista, se s. 39). Den här handboken grundar sig på de diskussioner, förslag och rekommendationer som kom fram under seminarierna. Den innehåller en rad praktiska steg, tips, exempel och arbetsblad som kan användas vid planering, genomförande och användning av en utvärdering.


Sökord: ***, Toolbox, Utvärdering, Brottsförebyggande, Europa

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-27 Visas för Alla Skapad: 2016-04-27. Ändrad: 2016-04-27.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.