Projekt: Grannsamverkan i Nora

Inbrott Fågelvägen

Bostadsinbrott! Inbrott i villa!

 

Fågelvägen, Danderyd.

2016-04-23 kl 10.30 – 2016-04-24 kl 19.30

 

Okända gärningspersoner har brutit upp ett fönster på

husets baksida. Villan genomsökt.

Tillgripet gods. I nuläget upptäckt, smycken.

 

Det var allt för denna gång hälsar polisen/Mats

Sökord: Inbrott, Fågelvägen

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-24 Visas för Alla Skapad: 2016-04-28. Ändrad: 2016-04-28.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.