Projekt: Hjälp med IT

Google smart lock

Länk

Länk

Äntligen har Google kommit med en enkel och säker glelösenordshanterare. När man använder ett lösenord som Google inte redan sparat, så frågar Google om det ska sparas och knytas till Googlekontot. Det betyder givetvis att det bara är den som loggat in till Googlekontot som kommer åt lösenordet.

Hantera sparade lösenord

Smart Lock för lösenord är aktiverat som standard, men du kan inaktivera det eller aktivera det igen

Synkronisera lösenord mellan enheterSökord: Google, Lösenord, *****, Synkronisering

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-29 Visas för Alla Skapad: 2016-04-29. Ändrad: 2016-04-29.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.