Projekt: Grannsamverkan i Nora

Ny version av Trygve - appen för grannsamverkan

Länk

Det har kommit ut en ny version av appen Trygve.

"Trygve är Sveriges största digitala trygghetsnätverk. Appen Trygve används runtom Sverige av grannsamverkansföreningar, bostadsrättsföreningar, båtklubbar, koloniområden, studenter, myndigheter och andra brottsförebyggande nätverk."

Det verkar vara många nyheter. Filmen är drygt 8 min.

Jag har skapat en grupp i Trygve för vår samverkan. Den har namnet Nora Danderyd grannsamverkan. Två grannar är med i denna grupp.

Sökord: Trygve

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-05-01 Visas för Alla Skapad: 2016-05-01. Ändrad: 2016-05-01.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.