Projekt: Hjälp med IT

Code 42

Länk

Backup for every file. A plan for every budget. Free Back up to other computers and external drives, free.

Sökord: Backup

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-05-01 Visas för Alla Skapad: 2016-05-01. Ändrad: 2016-05-01.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.