Projekt: Grannsamverkan i Nora

Varning - skum skåpbil siktad!

Länk

Radioprogram:

Varning - skum skåpbil siktad!

Tusentals svenskar är med i grannsamverkansgrupper på Facebook. Syftet är att öka tryggheten och minska brotten - men fungerar det? Eller ökar oron?

Sökord: Sveriges Radion, Facebook

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-05-05 Visas för Alla Skapad: 2016-05-05. Ändrad: 2016-05-10.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.