Projekt: Hjälp med IT

Överföra filer till ny dator

Tidigare gick det att överföra filer från en Windowsdator till en annan med hjälp av programmet WET. Men det programmet ingår inte i Windows 10. Det beror på att Microsoft har skrivit avtal med Laplink som erbjuder PCmover Express.

PCmover Express is the fast and easy way to move all your files, settings, and user profiles to your new PC. Just download the software to both PCs and follow the simple wizard. If you need assistance, our certified migration experts are ready to help 24/7, for FREE.

*Personal Use edition is FREE for non-commercial use. All other usage requires a paid license. Destination PC must be running Windows 8.1 or 10. Download a copy of the user guide (19 sidor!).

Guardian har en artikel i ämnet: How can I move my files and programs to a new PC? (2015-09-17) I den tipsar man om Windows 10 Easy Transfer Tool. Aritkeln har också flera goda råd för säker överföring.

Sökord: PCmover, HIB

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-05-08 Visas för Alla Skapad: 2016-05-08. Ändrad: 2016-05-08.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.