Projekt: Grannsamverkan i Nora

Bostadsinbrott i Danderyd

2015-01-01 – 2015-12-31

Under perioden anmäldes 198 bostadsinbrott till polisen. Fullbordat samt försök.

Nedan ses en sammanställning av inbrott per kommundel och månad.

 

Danderyd

Djursholm

Enebyberg

Stocksund

Totalt

Jan

8

7

2

6

23

Feb

8

4

4

1

17

Mar

4

5

0

1

10

Apr

2

5

0

3

10

Maj

3

2

2

0

7

Jun

2

5

0

1

8

Jul

9

15

0

2

26

Aug

12

5

6

4

27

Sep

0

4

5

0

9

Okt

8

7

3

1

19

Nov

3

6

2

5

16

Dec

5

4

8

9

26

 

Fördelning villa-radhus-lägenhet

Fördelning på försök och fullbordat brott

69 st inbrott har skett i etablerade grannsamverkansområden.

Fördelning per veckodag

Här är endast de inbrott räknade där inbrottet ägt rum under en och samma dag.

Dag eller natt?

Tidsangivelserna är svåra att studera eftersom det kan vara preciserat allt från någon minut ända till dagar eller veckor, men ”grovt räknat” fördelar det sig sålunda:

Månad

Sker bostadsinbrotten i början av månaden, mitten eller i slutet?

Hur har gärningsmännen kommit in?

Dessa siffror stämmer inte med antalet bostadsinbrott eftersom det i vissa anmälningar framgår att gärningsmannen både krossat och brutit.

Här är några av de vanligast förekommande:

Vad har gärningsmannen använt för verktyg?

De utan tvekan vanligast använda brytverktygen är skruvmejsel och kofot.

Tjuvarna kan dock använda andra verktyg. Till exempel används spadar, grepar, spett och andra verktyg som ibland lämpligt finns stående i våra trädgårdar.

Larm

Av tidigare gjorda enkätundersökningar har vi kunnat utläsa att ca 50% av villa/radhusen i Danderyd har någon form av larm.

Vid genomgång av anmälningarna under 2015 framgår att 51 st villa/radhus haft larm som utlösts vid inbrott. Här bör dock påpekas att det inte alltid framgår i anmälan om larm funnits!


Övrigt

Vid minst 18 tillfällen har stege använts vid bostadsinbrott. Även här framgår det inte alltid i anmälningar om stegar, stolar eller annat klättringsbart har använts.

11 st personer har delgivits misstanke om bostadsinbrott.Sökord: Inbrott

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-01-19 Visas för Alla Skapad: 2016-05-10. Ändrad: 2016-05-10.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.