Projekt: Hjälp med IT

Ransomware utpressning med programvara

Ett nytt hot har blivit allt mer påtagligt. Det är programvara som en utpressare använder för att krypterar hårddisken. För att bli av med krypteringen så måste den drabbade betala en avgift till utpressaren. Det kan röra sig om stora belopp.

Flera företag tar nu fram programvara som dekryptera hårddisken. Så det kan vara bra att kolla alternativen till att betala.

This Ransomware Is Evolving Too Quickly for the Good Guys to Keep Up


Sökord: Ransomware

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-05-11 Visas för Alla Skapad: 2016-05-11. Ändrad: 2016-05-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.