Projekt: Klimatfakta.info

Sentinel-3

Länk

Sentinel-3 is primarily an ocean mission, however, the mission will also be able to provide atmospheric and land applications. The mission will provide data continuity for the ERS, Envisat and SPOT satellites.

Sentinel-3 will make use of multiple sensing instruments to accomplish its objectives; SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer), OLCI (Ocean and Land Colour Instrument), SRAL (SAR Altimeter), DORIS, and MWR (Microwave Radiometer).

Sökord: Satellit, Hav, Ocean, Temperatur, Havsnivå, *****

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-05-11 Visas för Alla Skapad: 2016-05-11. Ändrad: 2016-05-12.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.