Projekt: Hjälp med IT

MyWinLocker

Detta är ett program för hantering av lösenord som dock har påtagliga begränsningar. Se Should I Remove It.

Jag tar bort detta program. Under borttagningen rapporterade AVG threat två gånger.

Sökord: Lösenord

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 2015-10-20. Ändrad: 2015-12-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.