Projekt: Klimatfakta.info

Converting atmospheric carbon dioxide into batteries

Länk

Date:
March 2, 2016
Source:
Vanderbilt University
Summary:
Scientists have worked out a way to make electric vehicles not just carbon neutral, but carbon negative by demonstrating how the graphite electrodes used in the lithium-ion batteries can be replaced with carbon recovered from the atmosphere.

An interdisciplinary team of scientists has worked out a way to make electric vehicles that are not only carbon neutral, but carbon negative, capable of actually reducing the amount of atmospheric carbon dioxide as they operate.

Youtube: Converting atmospheric carbon dioxide into batteries - YouTube

Carbon Nanotubes Produced from Ambient Carbon Dioxide for Environmentally Sustainable Lithium-Ion and Sodium-Ion Battery AnodesSökord: ****, CO2, Koldioxid, Batterier, Science Daily, Carbon negative

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-05-23 Visas för Alla Skapad: 2016-05-23. Ändrad: 2016-07-03.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.