Projekt: Klimatfakta.info

If growth of CO2 concentration causes only logarithmic temperature increase - why worry?

Länk

Sökord: Skepical Science

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2014-04-15 Visas för Alla Skapad: 2016-06-11. Ändrad: 2016-06-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.