Projekt: Klimatfakta.info

Forcing due to atmospheric gas

Länk

For a greenhouse gas, such as carbon dioxide, radiative transfer codes that examine each spectral line for atmospheric conditions can be used to calculate the change ΔF as a function of changing concentration. These calculations can often be simplified into an algebraic formulation that is specific to that gas.

For instance, the simplified first-order approximation expression for carbon dioxide is: 

Bild saknas.

where C is the CO2 concentration in parts per million by volume and C0 is the reference concentration.[6] The relationship between carbon dioxide and radiative forcing islogarithmic[7] and thus increased concentrations have a progressively smaller warming effect.

A different formula applies for other greenhouse gases such as methane and N2O (square-root dependence) or CFCs (linear), with coefficients that can be found e.g. in the IPCCreports.[8]

Sökord: Wikipedia, CO2, Logaritmisk

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-06-11 Visas för Alla Skapad: 2016-06-11. Ändrad: 2016-06-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.