Projekt: Klimatfakta.info

Human-induced Climate Variations 1.3.1 Human Influence on the Climate System

Länk

It has been suggested that the absorption by CO2 is already saturated so that an increase would have no effect. This, however, is not the case. Carbon dioxide absorbs infrared radiation in the middle of its 15 mm band to the extent that radiation in the middle of this band cannot escape unimpeded: this absorption is saturated. This, however, is not the case for the band�s wings. It is because of these effects of partial saturation that the radiative forcing is not proportional to the increase in the carbon dioxide concentration but shows a logarithmic dependence. Every further doubling adds an additional 4 Wm-2 to the radiative forcing.

The other human-made greenhouse gases add to the effect of increased carbon dioxide. Their total effect at the surface is often expressed in terms of the effect of an equivalent increase in carbon dioxide.

Sökord: IPCC, CO2, Logaritmisk

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-06-11 Visas för Alla Skapad: 2016-06-11. Ändrad: 2016-06-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.