Projekt: Flyktingfakta

Kommer det 500000 flyktingar till Sverige 1917?

Hur många flyktingsr kommer det Sverige nästa år? Mats Edman skriver "De senaste tio åren har 500 000 flyktingar kommit hit. Lika många till beräknas komma inom de närmaste fem åren. Migrationsverket höjer nu asylprognosen till cirka 100 000 personer 2015, varav minst 7 av 10 får stanna. Därefter tillkommer anhöriginvandring. Människor som ska försörjas, bo, gå i skolan och ha samhällsservice.I nuvarande takt kan ytterligare 500 000–600 000 flyktingar komma hit 2014–2018, på fem år. Kalla detta ”tolv gånger Lidingö (M)”. Och 2018 är det val igen."

Ledarsidorna (Johan Westerholm) skriver "Magdalena Andersson nämner för första gången den siffra som florerar inom bland annat gränspolisens ledning inför 2016. 500 000 asylsökande för 2016, inte de 135 000 som Migrationsverket har i sin senaste prognos."

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 2015-10-31. Ändrad: 2015-11-09.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.