Projekt: Klimatfakta.info

Climate sensitivity

Länk

Climate sensitivity is the equilibrium temperature change in response to changes of the radiative forcing.[2] Therefore, climate sensitivity depends on the initial climate state, but potentially can be accurately inferred from precise palaeoclimate data. Slow climate feedbacks, especially changes of ice sheet size and atmospheric CO2, amplify the total Earth system sensitivity by an amount that depends on the time scale considered.

Sökord: Wikipedia, Sensibility, Känslighet

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-06-12 Visas för Alla Skapad: 2016-06-12. Ändrad: 2016-06-12.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.