Projekt: Klimatfakta.info

Harald Klomp: Dags att utveckla svensk elproduktion

Länk

En  historisk dag” – så sammanfattade statsministern energiöverenskommelsen från den 10 juni. Jag kan inte annat än hålla med. Överenskommelsen skapar utmärkta förutsättningar för både vattenkraft, kärnkraft och den förnybara elen.

Det finns däremot vitt skilda uppfattningar om överenskommelsen. Liberalerna och Vänsterpartiet är båda missnöjda – dock av helt motsatta skäl. Vad Sverigedemokraterna tycker om överenskommelsen har jag inte lyckats lista ut. Anders Ydstedt skrev i SvD att "särskilt hållbar är inte energiöverenskommelsen" (11/6). Liberalana tror att kärnkraften försvinner vilket Miljöpartiet och Socialdemokraterna också hoppas. Enligt energiministern är ny kärnkraft en "ickefråga" då den anses för dyr. Moderaterna och Kristdemokraterna å sin sida säger att de har "räddat kärnkraften".

Vem har då rätt i allt detta? Det får givetvis framtiden utvisa men jag vill nog ge betyget väl godkänt till de fem partier som har ingått överenskommelsen. Dogmerna fick står tillbaka för det rimligt förnuftiga.

Sökord: SvD, Kärnkraft, Energiöverenskommelsen,

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-06-14 Visas för Alla Skapad: 2016-06-15. Ändrad: 2016-06-15.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.