Projekt: Klimatfakta.info

Rise in CO2 has greened planet Earth

Länk

show a persistent and widespread increase of growing season integrated LAI (greening) over 25% to 50% of the global vegetated area, whereas less than 4% of the globe shows decreasing LAI (browning). Factorial simulations with multiple global ecosystem models suggest that CO2 fertilization effects explain 70% of the observed greening trend. – Zhu et al.

New from Nature Climate ChangeGreening of the Earth and its Drivers

Sökord: CO2, Grönare, Climate etc, Judith Curry, Nature Climate Change

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-26 Visas för Alla Skapad: 2016-07-10. Ändrad: 2016-07-10.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.