Projekt: Klimatfakta.info

Koldioxid vs Kolisotoper

Länk

*Kol-isotop 14 bildas uppe i stratosfärens neutronbombardemang. Kol-isotop 14 kretsar i biosfären tills den inom typ 60 000 år sönderfaller till Kväve-isotop 14. Det är det vanliga naturliga kolet i atmosfären alltså.

*Det senaste halvseklet har Kol-isotoperna 13 och 12 ökat lavinartat i atmosfären och ökar fortfarande. Kol-isotoperna 13 och 12 är stabila icke-radioaktiva isotoper som finns bundna i växter och havsdjur.

*Fossila bränslen kommer av fossila växter & havsdjur som dräller av Kol-isotoperna 12 och 13.

*Kol-isotop 14 kan ej finnas i gamla fossil då den sönderfaller inom 60 000 år till Kväve-isotop 14 som sagt. Ökningen av Kol-isotoperna 12 & 13 i atmosfären beror då endast på förbränning av fossila bränslen.

Ergo: Den massiva ökningen av Koldioxid i atmosfären beror på utsläpp från fossila bränslen.

Sökord: Isoptop, Kol 14, Kol 13, Kol 12

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2010-04-07 Visas för Alla Skapad: 2016-07-11. Ändrad: 2016-07-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.