Projekt: Klimatfakta.info

Kol 14 metoden

Länk

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-07-11 Visas för Alla Skapad: 2016-07-11. Ändrad: 2016-07-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.