Projekt: Klimatfakta.info

El Hierro, fiasko för ”förnybart”

Länk

Elproduktionen på El Hierro under juni 2016 fördelat på energislag.

På en av Kanarieöarna, El Hierro, har man avverkat det första hela året med projektet ”El Hierro – 100 % förnybar energi”. Med hjälp av några vindkraftverk och en vattendamm var det tänkt att dieselgeneratorerna skulle stängas av för gott. En beskrivning av hela systemet finns i posten ”Måste El Hierro halvera sin befolkning?”

På många håll i världen väntade man sig att projektet skulle slutgiltigt bevisa att ”100 % förnybart” var realistiskt. Förhållandena var ideala: En ö ute i havet med goda vindförhål-landen, en naturlig damm i en vulkankrater på hög höjd, dit man kunde pumpa upp vatten som energilager. Något liknande famns bara på ett annat ställe i världen, Tasmanien.

Bara i yttersta nödfall skulle generatorerna tas i bruk. Nu har vi facit i hand.

En detaljerad redovisning med mycket siffror gör kompetente Roger Andrews på sin blogg ”Energy Matters”.

Under det första året har det ”förnybara” stått för 35,6 % av elproduktionen på ön och dieselgeneratorerna för 64,4 %.

Det måste betecknas som ett totalt fiasko. Särskilt om man räknar med kostnaderna.

Ex.vis har man missat att det kan vara vackert väder med lite vind fem månader i rad. Fler misstag i planering och utförande redovisas i posten ”Förnybart på El Hierro, ett fullskaleprov”.

Lyckligtvis behöver inte öborna stå för kostnaderna för detta storskaliga experiment, som kostat 65 miljoner Euro. Då hade elpriset hamnat på 100 cent/kWh, SEK 9,40/kWh med aktuell kurs. Priset på elektricitet ligger på de övriga öarna omkring 10 cent/kWh. Syftet med projektet var att minska utsläpp av CO2 med 20.000 ton/år. Kostnaden för att minska CO2 beräknas till 1.000 Euro/ton.

Vad kan man lära av detta? Projektet på El Hierro är i första hand ett politiskt projekt. Media har hållit en låg profil. Att ifrågasätta vindkraft är inte Politiskt Korrekt. Det strömmar ständigt till delegationer från hela världen, för att studera det ”100 % ekologiska projektet”.

Andrews uttrycker det så här:

Jag tror inte att projektets uppblåsta förväntningar var ett avsiktligt försök till bedrägeri. Projektet visar bara vad som händer, när gröna entusiaster rycks med i visionära koncept, som de inte tar sig tid att utvärdera ordentligt, liksom godtrogenheten hos projektets sponsorer, särskilt den spanska regeringen.

Godtrogenheten gäller förstås även EU.

Men vad hjälper fakta och erfarenheter mot idealisters iver att rädda världen från undergång ? Nu planeras en liknande anläggning på Gran Canaria och politikerna på Teneriffa studerar möjligheterna att utnyttja en krater för att lagra vindenergi. . .

Ingen frågar konsumenten om han är beredd att betala en elräkning många gånger högre än den idag.

Björn Wahlsten, Teneriffa

Nätverket KLIMATSANS

Sökord: Klimatsans, Förnyelsebart, Kanarieöarna

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-07-13 Visas för Alla Skapad: 2016-07-13. Ändrad: 2016-07-13.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.