Projekt: Klimatfakta.info

Vad kostar solceller och hur lönsamt?

Länk

Allt fler husägare i Sverige vill producera sin egen el med solceller. Men hur lönsamt är det egentligen? I den här artikeln gör vi en kalkyl på en solcellsinvestering för ett hus med rätt förutsättningar.

Summering av kalkylen

Vi sammanställer våra siffror med hjälp av en kalkyl, framtagen av Erik Wallnér på Chalmers Tekniska Högskola, avd Energi & Miljö. Tänk på att vissa parametrar inte finns med, t ex beräkning av inflation.

Du hittar beräkningskalkylen här:https://www.google.se/#q=erik+wallner+solcellskalkyl

Alternativ 1: (Solcellspaket/installation)

Kostnad (efter solcellsbidrag): 120 000 kr (lån: 110 000 kr, kontant 10 000 kr)

Amortering/år (12 år): 9 167 kr/år

Intäkter + minskade elkostnader (genomsnitt/år): 8 689 kr/år

Återbetalningstid: 15 år

År med "gratis" el: 10 år

Summa efter 25 år (kostnader minus intäkter) 87 161 kr i totalt överskott.

Sökord: Byggahus

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-02-24 Visas för Alla Skapad: 2016-07-13. Ändrad: 2016-07-13.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.