Projekt: Klimatfakta.info

World Nuclear Performance Report 2016

Länk

At the start of 2015 there were 436 operable reactors around the world and by year-end there were 439. This increase in reactor numbers came despite the retirement of seven units during the year. A larger number of nuclear power units are under construction than at any other time in the last 25 years, and with another ten new reactors coming online – also a 25-year record for the industry – 2015 demonstrated improving new build performance all round. The existing global fleet generated roughly 10% of the world’s electricity, making up around one-third of the world’s low-carbon electricity supply.

Sökord: Kärnkraft, Facebook

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-07-13 Visas för Alla Skapad: 2016-07-13. Ändrad: 2016-07-13.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.