Projekt: Klimatfakta.info

Inlägg i Facebook om nya kärnkraftverk

Ekot sa idag något om att det hittills under 2016 inte byggts ett enda nytt kärnkraftverk. Har inte kunnat hitta inslaget igen, och jag minns inte exakt vad som sades. Men det kan ändå vara en bra utgångspunkt för att informera om läget.

Den totala kärnkraftsproduktionen sjönk 2011 då många reaktorer stängdes i Japan. Tre japanska har nu återstartats och fler är på väg. Alla tyska reaktorer ska vara stängda 2022. Den första stängdes 2015. Men sedan 2013 har kärnkraftsproduktionen ökat år för år.

Under 2015 tillkom 10 helt nya reaktorer och lika många har uppgraderats till större kapacitet. Det gör att det nu finns 442 reaktorer som producerar energi.

66 reaktorer är under byggnad. Ytterligare 158 reaktorer är planerade och har fått nödvändiga tillstånd. Det är intressant att se att tiden för konstruktion och byggnad minskar och ligger nu på 5,5 år. Runt 2000 var snittiden 10 år.

Det är full fart på kärnkraftsindustrin.
Källa: world-nuclear-performance-report-2016

Sökord: Facebook

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-07-13 Visas för Alla Skapad: 2016-07-13. Ändrad: 2016-07-13.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.