Projekt: Hjälp med IT

Bästa lösenordshanterarna 2015

Bra och översiktliga presentation av lösensordshanterare.

Sökord: Lösenordshanterare, Password Manager

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-03 Visas för Alla Skapad: 2015-11-05. Ändrad: 2016-04-03.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.