Projekt: Klimatfakta.info

En hittills saknad global energiförsörjningsanalys

Länk

För en tid sedan kom ovanstående analys i tryck (fritt nedladdningsbar). Den handlar om logistiken för en befolkningsökning till 9 miljarder år 2050, därtill kopplade demografiska förändringar och möjliga energiförsörjningsalternativ.

Man kan fråga sig varför inte politiker och allmänhet inte efterfrågat eller efterfrågar något motsvarande, utan förlitar sig på det rödgrönfärgade ideologiska tyckande som länge varit norm i våra media.

Sökord: Energiförsörjning, Stockholmsinitiativet, Peter Stilbs

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-07-18 Visas för Alla Skapad: 2016-07-18. Ändrad: 2016-07-18.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.