Projekt: Hjälp med IT

Min lösenordshanterare: Keepass 2.30

Jag har använt Keepass i många år. Den har egentligen endast en nackdel: det är bara möjligt att uppdatera registret på den dator där den är installerad. Det betyder att jag inte kan göra ändringar från mobil, platta och andra pcar. Däremot kan jag läsa innehållet från alla enheter.

Sökord: Lösenord

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 2015-11-05. Ändrad: 2015-12-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.