Projekt: Hjälp med IT

Java fungerar inte i Chrome

Java är installerat i väldigt många persondatorer. Nu har det kommit ett meddelande om att Java inte fungerar tillsammans med Chrome. 

Tydligen är det något bråk mellan Google och Oracle som är den som publicerar Java. Det är extra intressant då Java är det språk som används för att utveckla Android och Chrome.

NPAPI står för Netscape Plugin Application Programming Interface.

I Firefox kommer först meddelandet

Om man godkänner cookies så kommer bilden 

Därefter ska man starta Java

Efter klick på "tillåt nu" följer meddelandet

Och slutligen kommer resultatet:


Sökord: Java, Chrome, Google, Oracle

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-08-03 Visas för Alla Skapad: 2016-08-03. Ändrad: 2016-08-03.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.