Projekt: Klimatfakta.info

Realclimate

Länk

RealClimate is a commentary site on climate science by working climate scientists for the interested public and journalists. We aim to provide a quick response to developing stories and provide the context sometimes missing in mainstream commentary. The discussion here is restricted to scientific topics and will not get involved in any political or economic implications of the science. All posts are signed by the author(s), except ‘group’ posts which are collective efforts from the whole team. This is a moderated forum.

Sökord: Webb

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-08-05 Visas för Alla Skapad: 2016-08-05. Ändrad: 2016-08-05.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.