Projekt: Klimatfakta.info

Real Climate Science: Evaluating The Integrity Of Official Climate Records

Länk

On Saturday I gave this presentation to the Doctors For Disaster Preparedness in Omaha, Nebraska. A great group of very distinguished people and a fun town.

The presentation is long, but should prove to be a valuable resource in exposing the manipulation of data by government agencies.  At the end, I dedicated it to my good friend Dr. Bill Gray.

You can download the presentation here : Evaluating The Integrity Of Official Climate Records

We need to find someone in Congress strong enough to take this issue on. There is no reason for this scam to continue.

Sökord: Tony Heller, *****, Real climate science

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-07-14 Visas för Alla Skapad: 2016-08-05. Ändrad: 2016-08-05.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.