Projekt: Hjälp med IT

KeepassX

KeepassX

En ny version av Keepass: . Aktiv utveckling.

"Originally KeePassX was called KeePass/L for Linux since it was a port of Windows password manager Keepass Password Safe. After KeePass/L became a cross platform application the name was not appropriate anymore and therefore, on 22 March 2006 it has been changed." Men med det menas endast Windows och Mac.

I övrigt tipsar man om Keepass2Android, som jag redan använder. Det finns fem andra Androidprogram som hanterar Keepass-databas.

Sökord: Lösenordshanterare, Password manager

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-11-30 Visas för Alla Skapad: 2016-11-30. Ändrad: 2016-11-30.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.