Projekt: Hjälp med IT

The Best Free Password Managers for 2016

http://uk.pcmag.com/password-managers-products/39332/guide/the-best-free-password-managers-for-2016


Sökord: Lösenordshanteare, password manager

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-11-30 Visas för Alla Skapad: 2016-11-30. Ändrad: 2016-11-30.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.