Projekt: Hjälp med IT

Google Foto

Google Foto är en gratistjänst med säkerhetskopiering av bilder och videos från PC, Android, Apple (Mac och IOS). De kopierade filerna är tillgängliga i Internet (i "molnet") med en rad sökmöjligheter, t.ex. på en viss person, bilder med hundar, bilar, glas och plats (gata, ort, etc). Google grupper också bilder automatiskt.

Säkerhetskopieringen görs från de mappar man anger. Borttag av en originalbild innebär inte att säkerhetskopian tas bort och vise versa.

Om bilder kopierats från molnet till Google Drive med namnet Google Foto så sker bortag på båda dessa platser.

Foton kan göras tillgängliga för andra genom delning.

En assistent ger information om status för säkerhetskopieringen och hantering av lagringsutrymmet. Den gör också kopior av vissa foton och lägger till ramar, smöflingor, mm. Sådana kopior tas bort genom att svepa åt höger.

De foton som kopierats till molnet kan också kopieras tillbaka till  PC, Android, Apple (Mac och IOS).

Tyvärr är Googles dokumentation rörig. 

Jag vet t.ex. inte hur man styr kopieringen från säkerhetskopian i molnet till den lokala mappen Google Drive/Google Foto.

Sökord: Foto, Google, Säkerhet, Backup

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-07 Visas för Alla Skapad: 2015-11-24. Ändrad: 2016-04-07.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.