Projekt: Hjälp med IT

Office 365

Microsofts Officepaket kan köpas på vanligt sätt men det finns också gratis: Office online.

Work on Office files with anyone, anywhere, in real time—for free. Create, store, and share documents, spreadsheets, presentations, and notebooks online. Collaboration made easy.

Här är en film om onlineversionen och hur den fungerar tillsammans med den lokala. Gissningsvs ska det då vara en senare version av Microsoft Office.

Sökord: Microsoft, Office

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-07 Visas för Alla Skapad: 2015-11-24. Ändrad: 2016-04-07.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.