Projekt: Hjälp med IT

Med Clearly slipper man annonser och texten blir lättare att läsa

Evernote Clearly

Clearly gör att blogginlägg, artiklar och webbsidor blir rena och lättlästa. Spara dem till Evernote så att du kan läsa dem var som helst.

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-11-24 Visas för Alla Skapad: 2015-11-24. Ändrad: 2016-04-10.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.