Projekt: Hjälp med IT

Synology

DiskStation DS215j

Liten budget, stora möjligheter

DS215j är skapad för privata hemmaanvändare och är en NAS-server med 2 fack, dubbelkärnig CPU och många funktioner. Delning och säkerhetskopiering av data, multimediaströmning och molnsynkronisering.

Använder detta system sedan en tid. Fungerar som backup. Ska ev använda flera funktioner senare.

Sökord: Nätverk, Backup

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 2015-11-25. Ändrad: 2015-12-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.