Projekt: Grannsamverkan i Nora

Info till appinbjudna

Nu bör alla i vår grannsamverkan jag har epostadress till fått inbjudan att använda någon av "grannsamverkansapparna". Eller båda. Hör gärna av dig med synpunkter.

Sökord: Tuve, Trygve, App

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-11-28 Visas för Alla Skapad: 2015-11-28. Ändrad: 2016-04-21.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.