Projekt: Klimatfakta.info

”Kyotoprotokollet har varit direkt skadligt – byt spår”

Länk

Avtalet har gett falskt hopp. Koldioxidutsläppen fortsätter att öka. Handeln med utsläpp enligt Kyotoprotokollet har varit verkningslös. Världen borde i stället snabbt enas om en lägsta nivå på koldioxidskatt. Det blir svårt men är enda chansen att få ned utsläppen, skriver John Hassler, Per Krusell och Jonas Nycander i DN, 2014-11-02

Sökord: Kyotoprotokollet, Johan Hassler, Per Krusell, Jonas Nycander

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2014-11-02 Visas för Alla Skapad: 2015-11-28. Ändrad: 2016-07-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.