Projekt: Flyktingfakta

Sveriges Radio klarar inte sina opartiska ambitioner

– Det är inte förenligt med de krav som riskdagen ställer på SR och de krav som SR själva ställer på sig. SR har ju en Public service-handbok där de formulerar sig om sitt uppdrag. Där står det: ”Att vi är opartiska betyder att vi inte tar ställning utan att vi låter olika åsikter och fakta komma fram. Varje ämne ska behandlas så allsidigt som möjligt. Efter att ha tagit del av vårt utbud ska publiken vara så välinformerad att den själv kan ta ställning i olika frågor.”


http://nwt.se/asikter/signerat/2015/12/01/sveriges-radio-klarar-inte-sina

Sökord: Tiggare

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-12-01 Visas för Alla Skapad: 2015-12-01. Ändrad: 2015-12-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.